عدم رای اعتماد به وزیر علوم مانع ضربه بیشتر به عرصه علمی کشور می‌شود/ به وظیفه انقلابی خود عمل کنید استیضاح و عدم رای اعتماد به آقای وزیر علوم، با توجه به عملکرد ایشان اتفاقا نه تنها تضعیف کننده دولت محترم نیست بلکه موجب جلوگیری از آسیب و ضربه بیشتر به عرصه علمی کشور خواهد شد، چرا که تخلف ها، سلیقگی عمل کردن ها و بی قانونی ها در وزارت علوم آن قدر مشهود و نمایان است که بعضا سایر خدمات دولت محترم یازدهم را زیر سئوال خواهد برد. به گزارش غریو؛245مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه، دانشکده و مرکز آموزش عالی دانشگاههای استان فارس با انتشار نامه‌ ای سرگشاده‌ای خطاب به مجمع نمایندگان فارس در خصوص استیضاح وزیر علوم آنان را به خدا و رای مردم واگذار کرده و افزودند: استیضاح و عدم رای اعتماد به آقای وزیر علوم، با توجه به عملکرد ایشان اتفاقا نه تنها تضعیف کننده دولت محترم نیست بلکه موجب جلوگیری از آسیب و ضربه بیشتر به عرصه علمی کشور خواهد شد، چرا که تخلف ها، سلیقگی عمل کردن ها و بی قانونی ها در وزارت علوم آن قدر مشهود و نمایان است که بعضا سایر خدمات دولت محترم یازدهم را زیر سئوال خواهد برد. در بخش پایانی این نامه آمده است: ، از شما نمایندگان محترم مردم استان 14600شهیدی فارس انتظار می رود، بدون توجه به فضاسازی های رسانه ای صورت گرفته از جانب کسانی که مطامع و منافع خود را با استیضاح وزیر علوم در خطر می‌بینند و با توجه به اتفاقات و رخدادهای پیش آمده در دانشگاههای استان ( که نمونه ای از آن در بیانیه 17 تشکل دانشجویی که در تاریخ12 مرداد منتشر شد و به سمع و نظر مسئولین و ملت شریف استان فارس رسید ) و با فائق آمدن بر تمامی فشار ها به وظیفه انقلابی خود که در این عرصه عمل کرده و موجبات فراهم آمدن مصالح یک کشور را فراهم نمایند. متن نامه به شرح زیر است مجمع نمایندگان محترم مردم ولایتمداراستان فارس در مجلس شورای اسلامی سلام علیکم همانطور که مستحضرید، از وزیر محترم علوم، از سیاست های نادرست ایشان در اداره دانشگاهها منجر درتبدیل کردن دانشگاه به باشگاه سیاسی و انتصابات غیرقانونی، حزبی و جناحی و... ، این قدر گفته ایم و نوشته ایم که معتقدیم بیان چند باره این انتقادات، کاری عبث و بیهوده است. فلذا با عنایت به وقت گرانبهای نمایندگان محترم، صرفا به بیان نکاتی که بیشتر حائز اهمیت می باشد می پردازیم و نمایندگان را به خدا و مردم واگذار می کنیم و بس. اول سخن اینکه، نمایندگان مجلس به عنوان چشمان بینا، بصیر و عقول کامله مردم، می بایست از همان ابتدا متوجه و پیش گیرنده می شدند و اجازه نمی دادند عده ای که وزارت علوم این دولت را سهم خود می دانند و حاضرند برای رسیدن به مقاصد خود نه دانشجو و قشر دانشگاهی را، بلکه مردم را نادیده بگیرند و طرح عبور از منافع ملی را هم، تئوریزه و عملیاتی کنند، فرصت جولان پیدا نمایند. دوم سخن اینکه، استیضاح و عدم رای اعتماد به آقای وزیر علوم، با توجه به عملکرد ایشان اتفاقا نه تنها تضعیف کننده دولت محترم نیست بلکه موجب جلوگیری از آسیب و ضربه بیشتر به عرصه علمی کشور خواهد شد، چرا که تخلف ها، سلیقگی عمل کردن ها و بی قانونی ها در وزارت علوم آن قدر مشهود و نمایان است که بعضا سایر خدمات دولت محترم یازدهم را زیر سئوال خواهد برد. سوم سخن اینکه، همانطور که مستحضرید متاسفانه عملکرد مدیریتی وزیر محترم علوم در سپردن سکان هدایت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به دست کسانی که پیشرفت علمی کشور را به هیج می‌انگارند و به آن اهمیت نمی‌دهند، یکی از دلایل اصلی نزول چند پله‌ای جایگاه علمی کشور بوده است. چهارم سخن اینکه، متاسفانه با فضا دادن به یک جریان فکری مسموم، غیر دینی و غیر انقلابی که در بازه ای از تاریخ انقلاب اسلامی متولد و رشد و فعالیت داشته و جریانی که به جای اعتقاد به جدایی علم از سیاست به جدایی دین از سیاست معتقدند نه تنها پیشرفتی حاصل نمی شود بلکه بیم آن می رود که به درخت تنومند انقلاب اسلامی لرزه و خدشه ای وارد شود. و آخر سخن اینکه، از شما نمایندگان محترم مردم استان 14600شهیدی فارس انتظار می رود، بدون توجه به فضاسازی های رسانه ای صورت گرفته از جانب کسانی که مطامع و منافع خود را با استیضاح وزیر علوم در خطر می‌بینند و با توجه به اتفاقات و رخدادهای پیش آمده در دانشگاههای استان ( که نمونه ای از آن در بیانیه 17 تشکل دانشجویی که در تاریخ12 مرداد منتشر شد و به سمع و نظر مسئولین و ملت شریف استان فارس رسید ) و با فائق آمدن بر تمامی فشار ها به وظیفه انقلابی خود که در این عرصه عمل کرده و موجبات فراهم آمدن مصالح یک کشور را فراهم نمایند. و من ا... التوفیق 245 مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه ، دانشکده و مرکز آموزش عالی دانشگاههای استان فارس